strona główna

aktualności

galeria

Koła Towarzystwa

publikacje

dokumenty

zarząd

kontakt


 

Porządek obrad Walnego Zebrania
sprawozdawczo - wyborczego członków Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej
w dn. 3.03.2023 r.  o godz. 17:30
lub w drugim terminie o godz. 17:45
w Regionalnej Izbie Gospodarczej przy ul. Rynek 15 w Sanoku
.

 

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Złożenie sprawozdań;

           1) Prezesa Zarządu z działalności Zarządu za 2022 r.

           2) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za 2022 r.

           3) Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego z działalności za 2022r.

7. Dyskusja w sprawie przedstawionych sprawozdań.

8.  Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań;

           1) Zarządu

           2) Komisji Rewizyjnej

           3) Sądu Koleżeńskiego

9.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

10.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.

11.  Wybór władz Towarzystwa:

           1) Przewodniczącego Zarządu,

           2) Członków Zarządu,

           3) Komisji Rewizyjnej,

           4) Sądu Koleżeńskiego.

12. Przyjęcie uchwał Komisji Uchwał i Wniosków.

13. Dyskusja i wolne wnioski.

14. Zakończenie obrad.

                                                           Zarząd Towarzystwa Przyjaciół
                                                              Sanoka i Ziemi Sanockiej

 

23 września 2021


Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej

zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze

w dniu. 27.09.2021 r. o godz. 18.00 

lub w drugim terminie o godz. 18.15


 w siedzibie Towarzystwa przy ul. Rynek 15.

 

Porządek obrad:

 1.     Otwarcie zebrania.

 2.     Stwierdzenie prawomocności zebrania.

 3.     Zatwierdzenie porządku obrad.

 4.     Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

 5.     Złożenie sprawozdań;

      1) Prezesa z działalności Zarządu za 2020 rok.

      2) Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.

      3) Sądu Koleżeńskiego z działalności za 2020 rok.

 6.     Dyskusja w sprawie przedstawionych sprawozdań.

 7.     Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty wpisowego i składki członkowskiej.

 10. Dyskusja i wolne wnioski.

 11. Zakończenie obrad.

 Zapraszamy członków Towarzystwa do udziału w Zebraniu.

 

 

                                                                           Zarząd Towarzystwa Przyjaciół
                                                                                  Sanoka i Ziemi Sanockiej

 

23 września 2021


WALNE ZEBRANIE

członków Towarzystwa Przyjaciół Sanoka

i Ziemi Sanockiej 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej ogłasza Walne Zebranie sprawozdawcze członków, które odbędzie się w dniu 27.09.2021r. w siedzibie Towarzystwa przy ul. Rynek 15 o godz. 18.00. Porządek obrad zamieszczony jest na stronie internetowej Towarzystwa www.tpsizs.sanok.pl Zapraszamy do uczestnictwa w zebraniu.

 

                                                                           Zarząd Towarzystwa Przyjaciół
                                                                                  Sanoka i Ziemi Sanockiej

 

11 września 2020


Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej zwołuje

Walne Zebranie Sprawozdawcze

w dniu. 29.09.2020 r. (wtorek) o godz. 18.00 

lub w drugim terminie o godz. 18.15


 w Sali Regionalnej Izby Gospodarczej

Sanok  Rynek 15.

 

Porządek obrad:

 1.     Otwarcie zebrania.

 2.     Stwierdzenie prawomocności zebrania.

 3.     Zatwierdzenie porządku obrad.

 4.     Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

 5.     Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 6.     Złożenie sprawozdań;

      a) Prezesa z działalności Zarządu za 2019 rok.

      b) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.

      c) Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego z działalności za 2019 rok.

        7.     Dyskusja w sprawie przedstawionych sprawozdań.

  8.  Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań;

       a) Zarządu

       b) Komisji Rewizyjnej

       c) Sądu Koleżeńskiego

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

 12. Przyjęcie uchwał Komisji Uchwał i Wniosków.

 13. Dyskusja i wolne wnioski.

 14. Zakończenie obrad.

 Zapraszamy członków Towarzystwa do udziału w Zebraniu.

 

Podczas Zgromadzenia zapewnione zostaną standardy i środki zgodnie z wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa RIG dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania covid-19 .

 

                                                                                                          Zarząd TPSiZS

 

19 czerwca 2019

NOWE  WŁADZE TPSiZS

W dniu 13 czerwca odbyło się Walne Zebraniu Sprawozdawczo Wyborcze  członków Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej. Dokonano podsumowania działalności Towarzystwa w ostatnim roku. Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności, które zostało przyjęte przez zebranych.

Dokonano wyboru władz Towarzystwa na kolejną czteroletnią kadencję. Skład Zarzadu przedstawia się następująco

  • Wacław Krawczyk - prezes
  • Robert Najsarek - V-ce Prezes
  • Bogusław Połdiak - Sekretarz
  • Waldemar Och - Skarbnik
  • Igor Wójciak- Członek
  • Wojciech Wydrzyński - Członek
  • Tomasz Dańczyszyn- Członek

Dokładniejsze sprawozdanie z Walnego  umieścimy za kilka dni.


17 maja 2019

WALNE   ZEBRANIE

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej zwołuje

Walne Zebranie Wyborcze

w dniu. 13 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 17.30 

lub w drugim terminie o godz. 17.45
 w lokalu Regionalnej Izby Gospodarczej, Sanok  Rynek 15
 .

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie zebrania.

2.     Stwierdzenie prawomocności zebrania.

3.     Zatwierdzenie porządku obrad.

4.     Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

5.     Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.     Złożenie sprawozdań;

      a) Prezesa z działalności Zarządu za 2018 rok.

      b) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.

      c) Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego z działalności za 2018 rok.

7.     Dyskusja w sprawie przedstawionych sprawozdań.

8.  Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań;

       a) Zarządu

       b) Komisji Rewizyjnej

       c) Sądu Koleżeńskiego

9.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

10. Wybór władz Towarzystwa:

a.        Przewodniczącego z wyboru imiennego,

b.        6 członków Zarządu,

c.         Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 członków,

d.        Sądu Koleżeńskiego w liczbie 3 członków.

 11. Przyjęcie uchwał Komisji Uchwał i Wniosków.

 12. Dyskusja i wolne wnioski.

 13. Zakończenie obrad.

 

 Zapraszamy członków Towarzystwa do udziału w Zebraniu.

                                                                                                           Zarząd TPSiZS

 

4 października 2018

Szanowni Państwo

Składamy serdeczne podziękowania Wyborcom, którzy zaufali naszym kandydatom i oddali na nich swój głos w Wyborach Samorządowych 2018. Zapewniamy, że nadal będą służyć Państwu swoją pracą, wiedzą
i doświadczeniem.

W pracach Rady powiatu sanockiego będą uczestniczyć:

Mata Myćka

Igor Wójciak

Robert Zoszak

 

 

15 września 2018

Informujemy, że Zarząd Towarzystwa powołał Komitet Wyborczy do wyborów do Rady powiatu sanockiego

Komitet Wyborczy TPSIZS został utworzony w dniu 27 sierpnia 2018 postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krośnie II.

Komitet został powołany przez osoby, o różnym światopoglądzie i przekonaniach, dla których nadrzędnym wyznacznikiem aktywności społecznej i zawodowej jest utożsamianie jej z kulturalnym i gospodarczym rozwojem Sanoka i Powiatu Sanockiego. Pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Robert Jerzy Najsarek
a pełnomocnikiem finansowym Bogusław Połdiak.

zapraszamy na stronę http://kwtpsizs.sanok.pl/

 

Będziemy aktualizowali zawartość strony zgodnie z postępem kampanii wyborczej.

 

 

10 czerwca  2018

UWAGA

przesunięcie terminu

 i miejsca Zebrania

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej zwołuje

Walne Zebranie Sprawozdawcze

w dniu. 29.06.2018 r. (piątek) o godz. 17.30 

lub w drugim terminie o godz. 17.45


 w Sali Herbowej Urzędu Miasta, Sanok  Rynek 1
.

 

Porządek obrad:

         1.     Otwarcie zebrania.

        2.     Stwierdzenie prawomocności zebrania.

        3.     Zatwierdzenie porządku obrad.

        4.     Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

        5.     Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

        6.     Złożenie sprawozdań;

      a) Prezesa z działalności Zarządu za 2017 rok.

      b) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.

      c) Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego z działalności za 2017 rok.

        7.     Dyskusja w sprawie przedstawionych sprawozdań.

  8.  Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań;

       a) Zarządu

       b) Komisji Rewizyjnej

       c) Sądu Koleżeńskiego

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

 12. Przyjęcie uchwał Komisji Uchwał i Wniosków.

 13. Dyskusja i wolne wnioski.

 14. Zakończenie obrad.

 Zapraszamy członków Towarzystwa do udziału w Zebraniu.

 

 

                                                                                                          Zarząd TPSiZS

 

5 maja  2018

W dniu 25 maja 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., s. 1).
 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w Towarzystwie Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej  (art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO).

Administrator danych
Administratorem danych jest Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej   Reymonta 4
, 38-500 Sanok.
KRS: 0000004689

Inspektor danych osobowych
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: e-mail: tpsanoka@gmail.com  lub listownie na adres: Reymonta 4, 38-500 Sanok.

Cele przetwarzania danych

TPSIZS jest Towarzystwem społeczno -kulturalnym o poszerzonym zakresie działalności związanej z gospodarczym i turystycznym rozwojem miasta Sanoka, Powiatu Sanockiego i Ziemi Sanockiej.
Dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie w zakresie objętym zgodami na podstawie zawartych umów lub oświadczeń w celu ich realizacji, bądź są danymi powszechnie dostępnymi.

Podstawy prawne przetwarzania danych 
Dane osobowe przetwarzane są podstawie zgody oraz w celu wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub wygaśnięcia obowiązków wynikających z realizacji umów.

 

Odbiorcy danych
Dane osobowe zbierane na potrzeby realizacji celów ww. nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

Prawa związane z przetwarzaniem danych    
W związku z przekazaniem danych osobowych w celu ich przetwarzania, każdej osobie której dane dotyczą przysługują prawa:
- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację
- dostępu do danych osobowych
- żądania sprostowania danych osobowych
- żądania usunięcia danych osobowych
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Skarga do UODO
Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Na podstawie podanych danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Ekonomiczny
Nie dokonujemy przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym przynależności do Towarzystwa i wiąże się z koniecznością złożenia stosownego oświadczenia (zgody) lub zawarcia umowy.

 

 

15 grudnia  2017

 

 

 

 

15 maja 2017

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej zwołuje

Walne Zebranie Sprawozdawcze

w dniu. 30.06.2017 r. (piątek) o godz. 17.30 

lub w drugim terminie o godz. 17.45
 w lokalu na campingu Sosenki ul. Gajowa 35
 .

 

Porządek obrad:

         1.     Otwarcie zebrania.

        2.     Stwierdzenie prawomocności zebrania.

        3.     Zatwierdzenie porządku obrad.

        4.     Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

        5.     Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

        6.     Złożenie sprawozdań;

      a) Prezesa z działalności Zarządu za 2016 rok.

      b) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.

      c) Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego z działalności za 2016 rok.

        7.     Dyskusja w sprawie przedstawionych sprawozdań.

  8.  Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań;

       a) Zarządu

       b) Komisji Rewizyjnej

       c) Sądu Koleżeńskiego

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

 12. Przyjęcie uchwał Komisji Uchwał i Wniosków.

 13. Dyskusja i wolne wnioski.

 14. Zakończenie obrad.

 Zapraszamy członków Towarzystwa do udziału w Zebraniu.

 

 

                                                                                                          Zarząd TPSiZS

 

 

 

Nasi przedstawiciele w Radzie Miasta Sanoka

 

Agnieszka Kornecka-Mitadis

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Sanoka
Pracownik Starostwa Powiatowego w Sanoku

 

Nasi przedstawiciele w Radzie Powiatu

 

Wacław Krawczyk

Wicestarosta Sanocki 
Członek Zarządu Powiatu Sanockiego

 

Waldemar Och

Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego 
Sekretarz Miasta Sanoka

 

Marian Futyma

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 
Wieloletni Skarbnik Powiatu Sanockiego