strona główna

aktualności

galeria

Koła Towarzystwa

publikacje

dokumenty

zarząd

kontakt


 

 

 

15 grudnia  2017

 

 

 

 

15 maja 2017

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej zwołuje

Walne Zebranie Sprawozdawcze

w dniu. 30.06.2017 r. (piątek) o godz. 17.30 

lub w drugim terminie o godz. 17.45
 w lokalu na campingu Sosenki ul. Gajowa 35
 .

 

Porządek obrad:

         1.     Otwarcie zebrania.

        2.     Stwierdzenie prawomocności zebrania.

        3.     Zatwierdzenie porządku obrad.

        4.     Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

        5.     Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

        6.     Złożenie sprawozdań;

      a) Prezesa z działalności Zarządu za 2016 rok.

      b) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.

      c) Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego z działalności za 2016 rok.

        7.     Dyskusja w sprawie przedstawionych sprawozdań.

  8.  Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań;

       a) Zarządu

       b) Komisji Rewizyjnej

       c) Sądu Koleżeńskiego

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

 12. Przyjęcie uchwał Komisji Uchwał i Wniosków.

 13. Dyskusja i wolne wnioski.

 14. Zakończenie obrad.

 Zapraszamy członków Towarzystwa do udziału w Zebraniu.

 

 

                                                                                                          Zarząd TPSiZS

 

 

 

Nasi przedstawiciele w Radzie Miasta SanokaAgnieszka Kornecka-Mitadis

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Sanoka
Pracownik Starostwa Powiatowego w Sanoku

Nasi przedstawiciele w Radzie Powiatu


Wacław Krawczyk

Wicestarosta Sanocki 
Członek Zarządu Powiatu Sanockiego

Waldemar Och

Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego 
Sekretarz Miasta Sanoka

Marian Futyma

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 
Wieloletni Skarbnik Powiatu Sanockiego