strona główna

aktualności

galeria

Koła Towarzystwa

publikacje

dokumenty

zarząd

kontakt

   

 

Koła Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej

 

    Koło warszawskie

   Koło wrocławskie

   Koło trójmiejskie

 

Nasze Towarzystwa, jako organizacji skupiającej ludzi o różnym światopoglądzie
i przekonaniach, uczestniczy we wszystkich rodzajach przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, kultywujących dziedzictwo narodowe i regionalne oraz pielęgnujących polską tożsamość narodową.

Chcemy podjąć działania popularyzujące działalność Kół Towarzystwa w Polsce i poza jej granicami. Udostępniamy miejsce na tej stronie dla wszystkich, dla których nadrzędnym wyznacznikiem aktywności społecznej i zawodowej jest utożsamianie jej z kulturalnym
i gospodarczym rozwojem Sanoka i Ziemi Sanockiej.

 

 

                                                                                            Z poważaniem
                                                                                           Wacław Krawczyk
                                                                                            Prezes Zarządu