• 13 46 527 00
  • biuro@tpsizs.sanok.pl
  • Sanok

Towarzystwo Przyjaciół Sanoka

I Ziemi Sanockiej

Celem Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej jest działalność i troska o dalszy, wszechstronny rozwój miasta Sanoka, Powiatu Sanockiego i Ziemi Sanockiej. Poznawanie i popularyzowanie wiedzy o mieście, regionie i jego mieszkańcach; utrwalanie dziedzictwa materialnego architektury, kultury i sztuki, a także dokumentów pamięci historycznej i współczesnej Sanoka i Ziemi Sanockiej. Udział w kształtowaniu kultury materialnej, obyczajowej i miejsca zamieszkania, zainteresowania rozwojem oraz estetyką miasta i regionu, a także kształtowanie patriotyzmu lokalnego. Organizowanie działań kulturalnych, gospodarczych, ochrony zabytków i ochrony środowiska naturalnego.


Aktualności

KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ Dodaj tu swój tekst nagłówka

Porządek obrad walnego zebrania członków TPSiZS

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
członków Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej
w dn. 13.11.2023 r.

Walne Zebranie członków TPSiZS

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie członków, które odbędzie się w dniu 13.11.2023r.