• 13 46 527 00
  • biuro@tpsizs.sanok.pl
  • Sanok

Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej


120 lat tradycji

Celem Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej jest działalność i troska o dalszy, wszechstronny rozwój miasta Sanoka, Powiatu Sanockiego i Ziemi Sanockiej. Poznawanie i popularyzowanie wiedzy o mieście, regionie i jego mieszkańcach; utrwalanie dziedzictwa materialnego architektury, kultury i sztuki, a także dokumentów pamięci historycznej i współczesnej Sanoka i Ziemi Sanockiej. Udział w kształtowaniu kultury materialnej, obyczajowej i miejsca zamieszkania, zainteresowania rozwojem oraz estetyką miasta i regionu, a także kształtowanie patriotyzmu lokalnego. Organizowanie działań kulturalnych, gospodarczych, ochrony zabytków i ochrony środowiska naturalnego.