• 13 46 527 00
  • biuro@tpsizs.sanok.pl
  • Sanok

Zarząd Towarzystwa

Szanowni członkowie Towarzystwa     
Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej     

Wolą Walnego Zebrania członków naszego Towarzystwa, odbytego 3 marca 2023 roku wybrane zostały na czteroletnią kadencję statutowe organy; Prezes i Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński.

Nowy Zarząd zamierza kontynuować i wzbogacać wypracowane przez lata formy działalności statutowej koncentrując się na uczestnictwie we wszystkich rodzajach przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, kultywujących dziedzictwo narodowe i regionalne oraz pielęgnujących polską tożsamość narodową.

Chcemy także podjąć działania popularyzujące i utrwalające w opinii mieszkańców ziemi sanockiej pozytywny wizerunek działalności Towarzystwa, jako organizacji skupiającej ludzi o różnym światopoglądzie i przekonaniach, dla których nadrzędnym wyznacznikiem aktywności społecznej i zawodowej jest utożsamianie jej z kulturalnym i gospodarczym rozwojem Sanoka i Powiatu Sanockiego.

Z poważaniem        
Robert Najsarek 
Prezes Zarządu
       

Nowy skład Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanckiej

Prezes – Robert Najsarek

Wice Prezes – Waldemar Och

Skarbnik – Wacław Krawczyk

Sekretarz – Elżbieta Kokoszka

Członek Zarządu – Grzegorz Panek

Członek Zarządu – Karol Stankiewicz

Członek Zarządu – Jacek Dziuban