• 13 46 527 00
  • biuro@tpsizs.sanok.pl
  • Sanok

Walne Zgromadzenie TPSiZS

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze

w dniu. 28.06.2024 r. o godz. 17.30 lub w drugim terminie o godz. 17.45

                             w siedzibie Towarzystwa przy ul. Rynek 15.

Porządek obrad:

 1.     Otwarcie zebrania.

 2.     Stwierdzenie prawomocności zebrania.

 3.     Zatwierdzenie porządku obrad.

 4.     Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

 5.     Złożenie sprawozdań;

       1) Prezesa z działalności Zarządu za 2023 rok,

       2) Komisji Rewizyjnej za 2023 rok,

       3) Sądu Koleżeńskiego z działalności za 2023 rok.

  6.    Dyskusja w sprawie przedstawionych sprawozdań.

  7.  Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu,

        Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

  9.  Dyskusja i wolne wnioski.

 10. Zakończenie obrad.

 Zapraszamy członków Towarzystwa do udziału w Zebraniu.

Sanok 14.06.2024 r.

Zarząd  Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej