• 13 46 527 00
  • biuro@tpsizs.sanok.pl
  • Sanok

Walne Zgromadzenie TPSiZS

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu. 28.06.2024 r. o godz. 17.30 lub w drugim terminie o godz. 17.45                              w siedzibie Towarzystwa przy ul. Rynek 15. Porządek obrad:  1.     Otwarcie zebrania.  2.     Stwierdzenie prawomocności zebrania.  3.     Zatwierdzenie porządku obrad.  4.     Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.  5.     Złożenie sprawozdań;        1) Prezesa z działalności Zarządu za 2023 rok,        2)…