• 13 46 527 00
 • biuro@tpsizs.sanok.pl
 • Sanok

Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków TPSiZS

Porządek obrad Walnego Zebrania
sprawozdawczo – wyborczego członków Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej
w dn. 3.03.2023 r.  o godz. 17:30
lub w drugim terminie o godz. 17:45
w Regionalnej Izbie Gospodarczej przy ul. Rynek 15 w Sanoku
.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Złożenie sprawozdań:
  1. Prezesa Zarządu z działalności Zarządu za 2022 r.
  2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za 2022 r.
  3. Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego z działalności za 2022r.
 7.  Dyskusja w sprawie przedstawionych sprawozdań.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań;
  1. Zarządu
  2. Komisji Rewizyjnej
  3. Sądu Koleżeńskiego
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 11. Wybór władz Towarzystwa:
  1. Przewodniczącego Zarządu,
  2. Członków Zarządu,
  3. Komisji Rewizyjnej,
  4. Sądu Koleżeńskiego.
 12. Przyjęcie uchwał Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

 

                                                           Zarząd Towarzystwa Przyjaciół
                                                              Sanoka i Ziemi Sanockiej