• 13 46 527 00
 • biuro@tpsizs.sanok.pl
 • Sanok

Porządek obrad walnego zebrania członków TPSiZS

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
członków Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej
w dn. 13.11.2023 r.  o godz. 18:00
lub w drugim terminie o godz. 18:15
przy ul. Rynek 15 w Sanoku
zwołanego przez Zarząd na podstawie § 27 ust. 1 i 2 statutu TPSiZS

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu TPSIZS
  6. Zakończenie obrad.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół
Sanoka i Ziemi Sanockiej