• 13 46 527 00
  • biuro@tpsizs.sanok.pl
  • Sanok

Walne Zebranie członków TPSiZS

Na podstawie § 27 ust. 1 i 2 statutu Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie członków, które odbędzie się w dniu 13.11.2023r. w siedzibie przy ul. Rynek 15 o godz. 18:00 lub w drugim terminie o godz. 18:15. Porządek obrad zamieszczony jest na stronie internetowej Towarzystwa www.tpsizs.sanok.pl
Zapraszamy do uczestnictwa w zebraniu.

 

                                                        Zarząd Towarzystwa Przyjaciół
                                                              Sanoka i Ziemi Sanockiej