• 13 46 527 00
  • biuro@tpsizs.sanok.pl
  • Sanok

Walne Zebranie członków TPSiZS

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie członków, które odbędzie się w dniu 13.11.2023r.

Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków TPSiZS

Porządek obrad Walnego Zebrania
sprawozdawczo – wyborczego członków Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej
w dn. 3.03.2023 r. o godz. 17:30
lub w drugim terminie o godz. 17:45
w Regionalnej Izbie Gospodarczej przy ul. Rynek 15 w Sanoku.